Forskning

The Feldenkrais Method in Singing and Performance
Berit Norberg, lektor i sång vid Ingesunds Musikhögskola har i denna undersökning studerat hur Feldenkraislektioner påverkar lärandeprocessen i sång och performance.

Back to oneself
är Christina Schön-Ohlssons (Feldenkraispedagog, sjukgymnast) doktorsavhandling framlagd vid Göteborgs Universitet 2010. Avhandlingen jämför verkningarna av Feldenkraismetoden respektive sjukgymnastik i samband med kronisk ländryggssmärta.

Improving Sensory Motor Function after a Spinal Cord Injury
Denna text av den nyzeländska Feldenkraispedagogen Cindy Allison från 2009 handlar om Feldenkraismetoden och ryggmärgsskador. Allison ger även en kort introduktion till det sensomotoriska systemet samt exempel på hur spasmer och värk hos ryggmärgsskadade personer kan minska.

Den levda smärtan; en etnologisk studie av kronisk smärta
C-uppsats i etnologi VT 2011 vid Stockholms Universitet av Susanne Höglin.