Vill du ansöka om medlemskap

Vill du bli medlem? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på info@feldenkraismetoden.org så berättar vi mer.

Auktoriserade Feldenkraispedagoger och Feldenkraispedagoger under utbildning godkänd av EuroTAB, NATAB eller AUSTAB kan ansöka om medlemskap i SFAF.

Om du ansöker om studentmedlemskap behöver vi ett intyg från kursansvarig om att du deltar i utbildning. Ansöker du om ordinarie medlemskap skickar du en kopia på ditt diplom till ordförande i
SFAF Maria Hult, på:

Maria Hult, Surbrunnsgatan 36, 113 48 Stockholm. 

Medlemsavgifter:

– Studerande kostnadsfritt
– Ordinarie medlem 900kr/år
– Pensionär 450kr/år

Pensionärsavgift betalas från och med det året man fyller 67. Om man pensionerar sig tidigare, meddelar man styrelsen, för att få reducerad avgift.

Som medlem får du:
Marknadsföring
Som medlem får du lägga upp din profil med foto på hemsidan. Du får även ett login till medlemssidorna där du kan ta del av mötesprotokoll, stadgar och etiska regler.

Förmånlig försäkring
Genom Folksam har du möjlighet att teckna en företagsförsäkring som är specialanpassad för Feldenkraispedagoger.

Handla material och få praktiska tips
För dig som startar din verksamhet har vi praktiska tips om vad du kan tänkas behöva och var du kan få tag i det. Du kan även få tips om böcker och cd-skivor och var du kan köpa dessa.

Information om kurser och workshops
På hemsidan har du möjlighet att både lägga ut din egen kursverksamhet till allmänheten samt hitta kurser som du själv önskar delta i. I samband med årsmötet lägger vi ut intressanta workshops och seminarier som du har möjlighet att delta.

Nätverk
Du kanske behöver få råd av någon kollega i frågor som rör din verksamhet? Genom hemsidan kan nya kontakter och nätverk skapas.