SFAF

SFAF, Svenska Förbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger bildades 1988 ett år efter att den första 4-åriga utbildningen till auktoriserad Feldenkraispedagog startade i Sverige. Förbundets syfte är att bevara och utveckla Moshe Feldenkrais arbete i Sverige och internationellt, samt att tillvarata medlemmarnas intresse i olika frågor gällande metoden FELDENKRAIS®. Förbundet innehar och bevakar också varumärket FELDENKRAIS®,

Det  sker ett kontinuerligt samarbete mellan SFAF och IFF (Internationella Feldenkraisfederationen) samt ETC (Euro Tab Council) och ETB (European Training Accreditation Board).

SFAF är en ideell förening som är neutral i politiskt och religiöst hänseende. Förbundet har idag 130 medlemmar verksamma över hela Sverige och en styrelse bestående av 7 medlemmar.

Kommentarer inaktiverade.