Etiska regler

De etiska reglerna syftar till att medvetandegöra auktoriserade Feldenkraispedagoger, medlemmar i SFAF, om de etiska frågor som är förenade med utövande av metoden FELDENKRAIS®, för att ge klienterna ett värdigt och sakkunnigt bemötande. De etiska reglerna skall verka i samråd med, snarare än i stället för gällande lagstiftning. Vid konflikt mellan etiska regler och svensk lag skall lagen gälla. I vissa fall kan även andra yrkesgruppers etiska regler komma att gälla i första hand (ex sjukgymnaster). Reglerna bör revideras då och då för att möta rådande praxis och metoden FELDENKRAIS® utveckling.

Etiska regler (pdf)