Medlemsenkät

2009 genomfördes en medlemsenkät bland SFAF’s medlemmar, resultatet av den kan du läsa här