UTBILDNING

För att bli Feldenkraispedagog krävs en fyraårig internationellt auktoriserad utbildning på minst 160 dagar fördelade över fyra år.

Utbildningen fokuserar på kunskap om metodens möjligheter och dess teknik. Människokroppens rörelser och funktioner studeras ingående.  Praktik och teori varvas.

I Sverige har den senaste utbildningen pågått i Malmö, vilken avslutades 2016.  Nästa utbildning är i planeringstadie. Kontakta SFAF för mer information.

För utbildningar i andra länder: se EuroTAB, NaTAB, AusTAB

Feldenkraispedagoger och pedagoger under utbildning kan ansöka om medlemskap i SFAF. Årsavgiften är 900 kr för ordinarie medlem. Pensionärer betalar 450 kr, studerande är gratis medlemmar. Du kan ofta även vara medlem i etta annat lands förbund om du gått utbildning där. Då ofta till halva priset. Som medlem får du:

Marknadsföring
Som medlem får du lägga upp din profil med foto på hemsidan. Du får även ett login till medlemssidorna där du kan ta del av mötesprotokoll, stadgar och etiska regler.
Förmånlig försäkring
Genom Folksam har du möjlighet att teckna en företags­försäkring som är specialanpassad för Feldenkraispedagoger.
Handla material och få praktiska tips
För dig som startar din verksamhet har vi praktiska tips om vad du kan tänkas behöva och var du kan få tag i det. Du kan även få tips om böcker och cd-skivor och var du kan köpa dessa.
Information om kurser och workshops
På hemsidan har du möjlighet att både lägga ut din egen kursverksamhet till allmänheten samt hitta kurser som du själv önskar delta i. I samband med årsmötet lägger vi ut intressanta workshops och seminarier som du har möjlighet att delta i.
Nätverk
Du kanske behöver få råd av någon kollega i frågor som rör din verksamhet? Genom hemsidan kan nya kontakter och nätverk skapas.
Kontaktperson för studenter
En studentkontakt finns inom föreningen som har till uppgift att ta tillvara på de specifika frågor som kan dyka upp då du går din Feldenkraispedagogutbildning.

Kommentarer inaktiverade.