VAD ÄR FELDENKRAIS®

”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt, och det enkla behagligt”
Moshe Feldenkrais

Hur fungerar det?

Många människor använder omedvetet mer muskelspänning än vad som är nödvändigt. Under hela livet påverkas vi av skador och olika typer av stress som kan stanna kvar i kroppen i form av omedvetna spänningar. Det kan liknas vid att köra bil och glömma att lossa handbromsen. Det leder till slitage och i nästa steg värk. Med ökad medvetenhet tillåts spända muskler att slappna av och kroppen kan räta upp sig utan ansträngning. Hållningen blir vilsammare och mer i balans.

Vem passar det för?

FELDENKRAIS®, förstärker all slags träning och passar för de flesta. Metoden används inom rehabilitering, friskvård, motions- och idrottsverksamhet,  samt av artister och scenkonstnärer inom dans, musik, sång och teater. Den passar alla, som är intresserade av att bli mer medvetna om hur kroppen kan användas i olika situationer.

FELDENKRAIS®, lär ut hur individens hela rörelsefunktion kan förbättras – som att gå, springa – eller i utövningen av sport eller dans. Metoden vänder sig också till den som har olika funktionsstörningar såsom led- och muskelbesvär eller stressrelaterade symptom.

Vad är fördelarna?

Minskad spänning och muskelvärk
Möjliggör lättare och fullödigare andning
Fördjupar avslappning och ökar välbefinnande
Underlättar vardagsaktiviteter
Bidrar till en tydligare självbild
Förbättrar resultat inom sport, dans,  musik och drama samt förstärker annan träning

Moshe Feldenkrais

Vetenskapsmannen och fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984) inspirerades av judo och andra österländska kampsporter. Metoden baseras på omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser. Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt. Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla funktioner och samband med individens rörelsesystem, Uppmärksamheten riktas mot HUR rörelsen sker – inte enbart att den sker. Det är samma medfödda förmåga att lära genom att känna och uppleva, som guidar ett litet barn i dess rörelseutveckling i t.ex att lära sig att gå – utan att någon förklarar hur detta skall ske. Idag benämns detta även sensomotorisk träning.

Läs mer: Moshe Feldenkrais


Kommentarer inaktiverade.