Feldenkrais® individuellt

Individuell FELDENKRAIS®, har alltid ett tema som ofta utgår från klientens önskan att vilja förbättra någon funktion. Det kan vara för att sitta eller ligga bekvämare, vända sig om, böja eller sträcka sig, med mindre ansträngning. Det kan också vara en önskan om att förbättra en sportaktivitet.

Feldenkraispedagogen guidar klienten genom de olika rörelserna via beröring och olika rörelsevarianter prövas och utforskas. Mönster blir tydliga och med ökad medvetenhet kommer frihet att välja. De enskilda lektionerna anpassas helt och hållet för individen och passar för den som inte vill eller kan delta i grupp, eller som komplement till träning i grupp.